Korsós Zoltán által témavezetett szakdolgozatok,
diplomamunkák és PhD-disszertációk jegyzéke

MSc. and PhD. dissertations supervised by Z. Korsós
(2013. augusztus 18.)

1.      ZAKAR ANDREA (1985): A térbeli orientáció mechanizmusai az állatoknál. [Mechanisms of animal spatial orientation.] - Szakdolgozat, ELTE ÁITFK, Budapest, 76 pp. (Szakvezető: Korsós Zoltán)

2.      BAKÓ BOTOND (1992): A magyarországi herpetofauna UTM-térképezésének biogeográfiai és természetvédelmi vonatkozásai. [Biogeographical and conservational aspects of UTM-mapping of the Hungarian herpetofauna.] - Szakdolgozat, ELTE TFK, Budapest, 105 pp. (Témavezető: Pavlics Károlyné, konzulens: Korsós Zoltán)

3.      BABOCSAY GERGELY (1994): A zöld gyík (Lacerta viridis), a fürge gyík (Lacerta agilis) és a homoki gyík (Podarcis taurica) niche szegregációjának vizsgálata homokpusztagyepen. [Niche segregation of the Green, the Sand and the Balkan Wall Lizard on a sandy grass steppe.] - Szakdolgozat, ELTE TTK Állatszervezettani Tanszék, Budapest, 38 pp. (Témavezetők: Korsós Zoltán és Csörgő Tibor)

4.      MADARI BEÁTA (1994): Ikerszelvényesek (Diplopoda) faunisztikai vizsgálata különböző Gödöllő környéki biotópokban. [Faunistical investigations on millipedes of forest habitats around Gödöllő.] - GATE Állattani és Ökológiai Tanszék, 82 pp. (Belső témavezető: Kiss István, Külső témavezető: Korsós Zoltán)

5.      TRÓCSÁNYI BALÁZS (1997): The artificial environment and activity: Some aspects of the captive maintanance of the Round Island Gecko (Phelsuma guentheri). - Diploma in Endangered Species management, University of Kent, Canterbury, and the Jersey Wildlife Preservation Trust, 41 pp. (Supervisor: Zoltán Korsós)

6.      KÓNYA MÁRTON (1998): A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és a dunai tarajos gőte (T. dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata. [Food analysis of the Smooth and the Danube Crested Newt.] - Diplomamunka, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 35 pp. (Témavezető: Horváth Győző, Konzulens: Korsós Zoltán)

7.      JAKAB PÉTER (1998): Magyarország és a nemzetközi természetvédelem. [Hungary and the international nature conservation.] - Szakdolgozat, BIGIS, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 110 pp. (Konzulens: Korsós Zoltán)

8.      NAGY ZOLTÁN TAMÁS (1999): Szünbiológiai és morfológiai vizsgálatok a szegedi Fehér-tó vízisiklóin, Natrix natrix (L.). [Synbiological and morphological studies on the Grass Snake at the Szeged Fehér Lake.] - Diplomamunka, JATE, Szeged, 88 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

9.      SZABÓ KRISZTIÁN (1999): Két kockássikló-populáció (Natrix tessellata) összehasonlítása: a fluktuáló aszimmetria vizsgálatának egy példája. [Comparison of two populations of the Dice Snake: An example of fluctuating asymmetry.] - Diplomadolgozat, ÁOTE, Budapest, 30 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

10.  VÖRÖS JUDIT (2000): Magyarországi unkafajok (Bombina spp.) összehasonlító morfológiai vizsgálata. [Comparative morphological study of the Hungarian Bombina populations.] - Diplomadolgozat, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Zoológiai Intézet, Budapest, 38 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

11.  ÚJVÁRI BEÁTA (2000): A rákosi vipera természetvédelmi kutatása. [Conservation biology of the Hungarian Meadow Viper.] - PhD dolgozat, ELTE, Budapest, 105 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

12.  HERCZEG GÁBOR (2001): A pannongyík elterjedése és ökológiai viszonyai Magyarországon. [Distribution and ecology of the Hungarian Snake-eyed Skink.] - Diplomadolgozat, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Zoológiai Intézet, Budapest, 40 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

13.  VARGA LEJLA (2002): A Keszthelyi-hegység két bazaltvulkán-tanúhegyének ikerszelvényes-faunisztikai vizsgálata. [Millipede faunistics of two volcano hills in the Keszthelyi Mts., W Hungary] - Diplomadolgozat, ELTE TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 85 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán, szakmai konzulens: Hufnagel Levente)

14.  DÁNYI LÁSZLÓ (2002): A Szigetköz és a Fertő-Hanság vidékének Scolopendromorpha és Lithobiomorpha (Chilopoda) faunája. [Scolopendromorph and Lithobiomorph centipedes of the Szigetköz and the Fertő-Hanság National Park.] - MTM, ELTE, Budapest, 74 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán, belső konzulens Csuzdi Csaba)

15.  HERCZEG GÁBOR (2005): A hőszabályozás viselkedésökológiája hüllőknél: költség-nyereség alapú közelítés. (Behavioural thermoregulation in reptiles: a cost-benefit approach.) - ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest (Témavezető: Török János, külső konzulens: Korsós Zoltán és Juha Merilä)

16.  LAZÁNYI-BACSÓ ESZTER ÁGNES (2006): Fluktuáló aszimmetria vizsgálata ikerszelvényeseken (Diplopoda): úttörő próbálkozások. (Fluctuating asymmetry of millipedes (Diplopoda): Pioneer investigations.) - Diplomamunka, ELTE TTK, Budapest, 74 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán, belső konzulens: Csuzdi Csaba)

17.  Dányi László (2008): Magyarország százlábúinak (Chilopoda) faunisztikai és taxonómiai áttekintése. (Faunistical and taxonomical overview of Hungarian centipedes (Chilopoda).) - PhD disszertáció, ELTE, Budapest, 150 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

18.  Takács Eszter (2008): Mikrohabitat-szelekció vizsgálata a pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri Mertens, 1952) Pomáz kő-hegyi populációjánál. [Microhabitat selection of the Hungarian Snake-eyed Skink (Ablepharus kitaibelii fitzingeri Mertens, 1952) on Kő Hill, Pomáz.] - Szakdolgozat, SZIE ÁOTK, Budapest, 30 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

19. Nagy Krisztina (2008): A pannongyík, Ablepharus kitaibelii fitzingeri, összehasonlító genetikai analízise a Kárpát-medencében. [Comparative genetic analysis of the Hungarian Snake-eyed Skink populations in the Carpathian Basin.] - Diplomamunka, SZIE ÁOTK, Budapest, 28 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán, társtémavezető: Szekér Krisztina)

20. Molnár Orsolya (2009): A biológiai ismeretterjesztés vizsgálata a magyar médiában. (Presentation of biological knowledge in the Hungarian news media.) – Diplomamunka, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet, Budapest, 40 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

21. Deákné Lazányi-Bacsó Eszter Ágnes (2012): A Megaphyllum Verhoeff, 1894 ikerszelvényes-genusz európai fajainak taxonómiai áttekintése (Diplopoda, Julida: Julidae). – PhD disszertáció, ELTE, Budapest, 134 pp. (Témavezető: Korsós Zoltán)

  1. Bellaagh Mátyás (2012): Konzervációbiológiai kutatások a magyarországi haragossikló–populációkon (Squamata: Colubridae: Dolichophis caspius). – PhD disszertáció, SZIE, Gödöllő, 132 pp. (Külső konzulens: Korsós Zoltán)

Vissza Korsós Zoltán honlapjára
Back to the Website